ขนาดของนวม ใช้หน่วยเป็น ออนซ์ (Oz.) เริ่มตั้งแต่ 4-16 ออนซ์ เราจะเลือกขนาดอย่างไรให้พอดีกับขนาดมือ ทางวีว่า มีวิธีการเลือกขนาดนวมมาแนะนำ 3 วิธี ดังนี้ค่ะ

1.     เลือกขนาดนวมตามน้ำหนัก

2.    เลือกขนาดนวมตามความยาวฝ่ามือ

3.    เลือกขนาดนวมตามความกว้างฝ่ามือ

รายละเอียดตามตารางนี้เลยค่ะ