โอนชำระจัดส่งฟรี

1.   บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ

2.   เมื่อจัดส่งสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบ

3.   ระยะเวลาการจัดส่ง

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2-3 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ

4.   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ถ่ายรูป และยืนยันรับสินค้า

5.   ขอบคุณทุกๆ รีวิวจากลูกค้า เป็นกำลังใจในการทำงานของเรา


ช่องทางการจัดส่ง

1. โอนชำระจัดส่งฟรี

2. ชำระปลายทาง COD.

 • ค่าจัดส่ง 60-400 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดสินค้า
 • พื้นที่ห่างไกลสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม เพิ่ม 50 บาท
 • พื้นที่ห่างไกลสินค้าน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม เพิ่ม 400 บาท

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

 1. ติดต่อประสานงาน:

  โทรศัพท์ : 02-046 1717-8

  Line Official : @vivasunsports

  Facebook : https://www.facebook.com/vivasunsports

  Website : www.vivasunsports.com

 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้น ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ สินค้ามีความชำรุดที่เกิดจากการผลิต ทางบริษัทยินดีให้ท่านรับเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น หรือ รับเงินคืน 
 3. ข้อกำหนดการเปลี่ยนสินค้า

   3.1 บริษัทรับเปลี่ยน ในกรณีต่อไปนี้ เท่านั้น
           •  ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
           •  ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดขนาด ผิดรุ่นที่ต้องการ
           •  สินค้ามีความชำรุดที่เกิดจากการผลิต 
    3.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณี
           •  สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก บริษัท วีว่า ซันสปอร์ต จำกัด และช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ
           •  สินค้าที่ชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้า
           •  ลูกค้าไม่ได้ติดต่อแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และ/หรือ ไม่ส่งสินค้ากลับคืนมาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
           •  สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 4. ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

    4.1  เปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึงปลายทางและแจ้งให้ทางบริษัทฯรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
    4.2  ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าที่จะเปลี่ยน/คืน กลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งให้บริษัทฯรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
    4.3  สินค้าที่ส่งคืนบริษัทฯจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกใช้งาน ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย ลูกค้าจะต้องแพคสินค้าส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
    4.4  บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าเปลี่ยนใหม่ให้ เมื่อได้รับสินค้าเดิมกลับมาแล้วเท่านั้น
    4.5  กรณีคืนสินค้า บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้ากลับคืนในสภาพเรียบร้อยแล้ว
    4.6  กรณีที่สินค้าหมด บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าในรุ่นใกล้เคียงที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาสินค้าเดิม โดยลูกค้าชำระส่วนต่าง ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนทุกครั้ง
 5. ค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้า

    5.1  บริษัทฯ รับผิดชอบค่าขนส่ง กรณีความผิดพลาดอันเกิดจากบริษัท เช่น สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ, สินค้ามีปัญหา เป็นต้น
    5.2  ลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่ง กรณีความผิดพลาดอันเกิดจากลูกค้า เช่น ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดไซส์ ผิดสี เป็นต้น